ส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งานกล้องสแกน 3 มิติยี่ห้อ Carlson รุ่น Quarryman Pro ให้กับทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ณ เหมืองทีพีไอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 ทางแผนกเครื่องมือสำรวจ ได้ทำการส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งานกล้องสแกน 3 มิติยี่ห้อ Carlson รุ่น Quarryman Pro ให้กับทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ณ เหมืองทีพีไอ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ในวันแรก เริ่มด้วยการบรรยายหลักการสำรวจและการทำงานด้วยระบบสแกน 3 มิติพร้อมการใช้งานร่วมกันกับเครื่องวัดความเบี่ยงเบนของหลุมเจาะระเบิดและวิเคราะห์หน้าหิน พร้อมแนะนำส่วนต่างๆของอุปกรณ์ รวมไปถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ในวันที่สอง ช่วงเช้าเป็นการฝึกใช้งานจริงภาคสนาม โดยนำเครื่องสแกนเข้าไปบริเวณหน้าหินภายในเหมืองที่ต้องการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ก่อนการระเบิด โดยใช้ความเร็วในการเก็บ 250 จุดต่อวินาที และสแกนในระยะไกลถึง 750 เมตร การเก็บข้อมูลจึงเสร็จเร็วใช้เวลาไม่นาน
 ในช่วงบ่ายเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาแสดงและประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Carlson Blast OPS โปรแกรมสามารถขึ้นรูป 3D surface ของหน้าหิน แสดงค่าความแตกต่างระหว่างหลุมเจาะที่ design กับที่หลุมเจาะจริง แสดงจุด Critical  รวมถึงสามารถจำลองรูปแบบการระเบิด และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินก่อนการระเบิดหิน ในแต่ละครั้งได้ผลผลิตที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น