Products & Services

Our Business

บริษัทฯ ของเราประกอบด้วยแผนกขาย 6 แผนก และบริษัทในเครือ 3 บริษัท แต่ละหน่วยธุรกิจดำเนินงานในธุรกิจสินค้า/บริการและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย แตกต่างกัน โดยมีทีมงานของตนเองที่บริหารงานเป็นอิสระต่อกัน พึ่งพาตนเอง แต่ขณะเดียวกันก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน

ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับ ความสำเร็จ ผู้อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่เข้มแข็งที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้อย่างชัดเจน การดึงสิ่งดีงามต่างๆมาหลอมรวม และปรับใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ขยันหนักเอาเบาสู้เหมือนชาวจีน ทำงานมีระบบเช่นชาติตะวันตก เปี่ยมด้วยน้ำใจและมรรยาทงดงามอย่างชาวไทย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งหวังเสริมสร้างเพื่อบริการที่อบอุ่นทันใจ แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน.

History of HTT

2024
Year

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลกและมุ่งเน้นการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ตามปรัชญา Reliable, Professional, Service minded (เชื่อถือ มืออาชีพ ใส่ใจบริการ) บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมด้วยบุคคลากรที่มีความสามารถกว่า 280 ท่านไว้คอยให้บริการท่านอย่างครบวงจร ในธุรกิจต่างๆ
 

2008
Year

แผนกเทคโนโลยีการศึกษา : มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ระบบการเรียนการสอนของ สถาบันการศึกษาทั้งเอกชนและรัฐบาลได้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อหวังผลให้ระบบการเรียนการสอนของสถาบันต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนยังคงรูปแบบเดิมไว้โดยที่อาจารย์ยังเป็นผู้ควบคุมการ เรียนการสอนเหมือนเดิม โดยสินค้าของเรายังสามารถใช้งานในลักษณะการนำเสนอหรือการประชุมต่าง ๆ ได้อีกด้วย

1997
Year

บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1997 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย สำหรับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และอื่นๆอีกมากมาย บริษัทของเรามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านการขาย ด้านเทคนิค รวมถึงความเป็นมืออาชีพและบริการหลังการขาย

1995
Year

บริษัทโกลบอล อินส์เทคจำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านระบบควบคุม ระบบสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมีทีมงานมืออาชีพพร้อม ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลโครงการสำคัญๆหลายโครงการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

1987
Year

แผนกเครื่องมือสำรวจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจากการทำตลาดเครื่องมือสำรวจ Nikon จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องTotal Station และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แผนกได้ขยายตลาดอุปกรณ์สำรวจอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำรวจภาคพื้นดิน เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม(GPS) Trimble จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันทางแผนกได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้างานสำรวจด้วยกันหลายยี่ห้อ โดยมียี่ห้อหลัก ๆ ดังนี้ NIKON: Surveying Instruments , TRIMBLE(USA): Surveying Instruments, GPS

1985
Year

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจใน สินค้าและบริการจากลูกค้าทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดละเอียด เช่น กล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรม และเครื่องมือวัดขนาดจาก Nikon อุปกรณ์การวัดประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานผลิต งานตรวจสอบ งานวิจัย งานควบคุมคุณภาพ (QC) และงานทดสอบต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค้า

1979
Year

แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อนิคอน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
โดย ในปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยทางวิทยา ศาสตร์ตั้งแต่กล้องระดับที่ใช้ในการเรียนการสอน ไปจนถึงกล้องสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเช่น กล้องคอนโฟคอลเป็นต้น
และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผสมเทียมตัวอ่อน ชุดอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเป็นต้น
 

1975
Year

แผนกเครื่องมือแพทย์ จักษุแพทย์ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นผู้บุกเบิก นำเข้าเครื่องมือตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Auto-Refractometer) ทั้งแบบมือถือและตั้งโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านแว่นตาและจักษุคลินิคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์/จักษุแพทย์ชั้นนำจากทั่วโลก

1967
Year

แผนกแว่นตา (Spectacles Division) : ตัวแทนจำหน่ายแว่นตาชั้นนำจากต่างประเทศ เป็นธุรกิจเริ่มต้นของบริษัท ก่อตั้งเมื่อปี 1982 เป็นผู้นำเข้าแว่นตาที่มีคุณภาพรายแรกของประเทศ