แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์

"มุ่งมั่นส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์"

แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ Nikon จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านต่าง ๆมากมาย เช่นเครื่องมือสำหรับงานทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์, ชีววิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและยึดถือการหลักการทำงาน "เชื่อถือ, มืออาชีพ, ใส่ใจบริการ" อันเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้ได้รับความเชื่อถือวางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน