กล้องตรวจจับรังสีความร้อนชนิดมัลติฟังก์ชั่น

กล้องตรวจจับรังสีความร้อน (Hand Held Electro-Optic Sensor) รุ่น Doruk ผลิตภัณฑ์ Aselsan
กล้องตรวจจับรังสีความร้อน ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย สามารถตรวจการณ์ทั้งกลางวัน/กลางคืน อีกทั้งยังประกอบด้วยเลเซอร์วัดระยะ/ชี้เป้า  เครื่องมือระบุพิกัด (GPS) รวมถึงเข็มทิศแม่เหล็กแบบดิจิตอล นอกจากนี้ DORUK ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานด้วยตัวตรวจจับ (Detector) ที่สามารถให้ความละเอียดภาพสำหรับกล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน ขนาด 640 x 512 พิกเซล ทำให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดและความคมชัดสูง
ü สามารถตรวจจับได้ในระยะประมาณ 5 กิโลเมตร(บุคคล) และ 10-12 กิโลเมตร(ยานเกราะ)
ü สามารถระบุพิกัดตนเองและเป้าหมายได้
ü ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณ GPS สามารถระบุพิกัดตนเองแบบ manual
ü ฟังก์ชั่นการซูมแบบต่อเนื่อง (Continuous Zoom) หรือการซูมแบบการตั้งค่า (Preset Zoom)
ü สามารถบันทึกภาพนิ่ง ( Still Image) และภาพเคลื่อนไหว (Video)ได้
ü สามารถดึงข้อมูลออกมาภายนอกได้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสั่งการ บริหารเหตุการณ์ หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้
-------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Defentec Ltd. (ในเครือ HTT Group Ltd.)
02-653-8555, 02-653-8255 ต่อ 870, 891
defentec@hollywood.co.th
www.hollywood.co.th