นำเสนอและบรรยายผลิตภัณฑ์จออัจฉริยะ Promethean ActivPanel V9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เวียงสระ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา แผนกเทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology Division) ได้นำเสนอจออัจฉริยะ Promethean ActivPanel รุ่น V9 แก่คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อำเภอเวียงสระ
จอ Promethean ActivPanel V9 ของประเทศอังกฤษ มาพร้อมกับเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เช่น ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียน วาด และใส่คำอธิบายบนหน้าจอได้โดยตรง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการประชุม หรือห้องเรียน โดยตัวจอ V9 มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น
- สามารถรับการแชร์ภาพหน้าจอแบบไร้สาย  จากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์  ได้
- Annotate ซึ่งสามารถเขียนคำอธิบายทับลงบนไฟล์ได้ทุกรูปแบบ
- สามารถลิงค์บัญชีผู้ใช้กับคลาวด์ไดรฟ์ได้สูงสุด 4 บัญชี
- มาพร้อมกับซอฟต์แวร์รางวัลระดับโลก ActivInspire ซึ่งสามารถสร้างสื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี