กิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความแม่นยำสูง Trimble รุ่น R12i GNSS ให้แก่กรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ทางแผนกเครื่องมือสำรวจ ได้ทำการอบรมการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความแม่นยำสูง Trimble รุ่น R12i GNSS ให้แก่กรมทางหลวง เพื่อใช้สำหรับการสำรวจทำหมุดควบคุม การวางผัง และเก็บรายละเอียดลักษณะถนนและภูมิประเทศ  ภายใต้มาตรฐานกรมทางหลวง
วันแรกช่วงเช้า เริ่มด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี หลักการสำรวจด้วยระบบ GNSS ส่วนประกอบและคุณสมบัติของเครื่อง รวมถึงการออกแบบโครงข่ายเพื่อทำหมุดควบคุมด้วยวิธี Static ส่วนตอนบ่ายเป็นการใช้เครื่องมือภาคสนามโดยทำหมุด Static ขึ้นมา 3 หมุดเกิดเป็นโครงข่าย เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลเส้นฐานและปรับแก้โครงข่ายในวันถัดไป
ในวันที่สอง ช่วงเช้าเป็นภาคสนามโดยใช้หลักการ RTK ด้วย Trimble รุ่น R12i เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานสำรวจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เพราะมี IMU Tilt Sensor ที่ช่วยชดเชยการเอียงของเครื่อง ทำให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลในพื้นที่ยากลำบาก เช่น มุมอาคาร ใต้ต้นไม้ เป็นต้น การกำหนด offset จากแนว centerline ของถนนเพื่อเก็บข้อมูลที่ยากต่อการเข้าถึงก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์บนหน้าจอ controller ในช่วงบ่ายเป็นการสรุปข้อมูลที่เก็บได้จากทั้งสองวัน มาตรวจสอบ ประมวลผล และดูรายงานค่าความถูกต้องต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมประมวลผล Trimble Business Center พร้อมทั้งส่งข้อมมูลไปยัง Google Earth ซึ่งผลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้การทำภารกิจของทางกรมฯ สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก