ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • Swarovski Atelier
  Atelier Swarovski ความหรูหราที่มาพร้อมความใส่ใจ...

  อ่านต่อ
 • GLOSSI
  Glossi สะท้อนสีสันความเป็นคุณและความสนุกสนาน GLOSSI แบรนด์แว่นตาจากประเทศสิง...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • กิจกรรมฝึกอบรมสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผนกเครื่องมือแพทย์ บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ...

  อ่านต่อ
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 42
  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • The 2nd International Zebra Fish Conference and work shop
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม The 2nd International Zebra ...

  อ่านต่อ
 • การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • Training CyberOptics, 3D AOI
  เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไ...

  อ่านต่อ
 • New Demonstration Room
  บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยกระดับอีกขั้นของการให้บริการด้วยการเปิด...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • กรมป่าไม้
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบ เครื่องรังวัดสัญญาณดา...

  อ่านต่อ
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โดยแผนกเครื่องมือสำรวจ ได้ทำการส่งมอบแล...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่า...

  อ่านต่อ
 • WUNCA 39th
  เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • แจ้งข่าวสาร
  ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทโกลบอลอินส์เทคจำกัด ได้ต้อนรับ Mr...

  อ่านต่อ
 • ส่งมอบ/อบรมงานเครื่องตรวจชั่งพร้อมระบบวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกยานพาหนะใต้สะพาน ต่อ สทช.ที่3(ชลบุรี)
  ในวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2562 ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด ได้มีการ...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • บรรยายสาธิตระบบตรวจสอบการรั่วซึมของเชื้อเพลิงและสารที่ใช้ในอากาศยาน
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด ได้จัดการบรรยายสาธิต ระบบตรวจสอบการรั่วซึมของเชื้อเพลิงแล...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานกล้องเก็บข้อมูลรอบทิศทาง 360 องศา สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานกล้องเก็บข้อมูลรอบทิศทาง 360 องศา สำหรับงานพิสูจ...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • แผนกได้เข้าร่วมงาน BIM Innovation Conference 2019 ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท
  วันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงาน BIM I...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานเครื่อง Trimble C5 กรมทางหลวงชนบท
  เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2562

  อ่านต่อ
 • เครื่องสแกนสามมิติ
 • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
  BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More