ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • MOLESKINE
  แว่นตา MOLESKINE

  อ่านต่อ
 • CAN YOUR GLASSES DO THIS
  แว่นตา OVVO ชื่อดังจากประเทศ USA ซึ่งเน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลัก • วัสดุที่...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 42
  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่...

  อ่านต่อ
 • Medmont Meeting
  We are warm welcome to Mr. Jason Anderson who are the Area Business Manager of M...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
  ในวันที่ 8-11 มกราคม 2562 บริษัท Hollywood International จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัม...

  อ่านต่อ
 • Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018
  เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท Hollywood Intern...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • LK CMM Training Course (Camio and CMM Manager)
  เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ที่่ผ่านมา, ทางทีม Application ของ LK Metrology (UK...

  อ่านต่อ
 • MRS sensor technology
  MRS Sensor ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • กรมทางหลวง
  งานนิทรรศการเทคโนโลยีกรมทางหลวง ...

  อ่านต่อ
 • Trimble Dimemsion 2018
  Trimble Dimension 2018 at Las Vegas

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ 129 ปี
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับฝ...

  อ่านต่อ
 • ศรีอยุธยา เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 2562
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับฝ...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • งานส่งมอบสะพานเหล็กชนิดถอดประกอบได้(Waagner)ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561 ทางบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เ...

  อ่านต่อ
 • งาน Thai Metalex 2018
  ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด ได้ไปดูงาน Thai Metalex 2018 ณ ศูนย์ประชุ...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • อบรมการใช้งานระบบบันทึกวิดีโอแบบซ่อนพราง
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบันทึกวิดีโอแบบซ่อนพราง ยี่ห้อโควิเด้นท์ แก่ผ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องตรวจค้นวัตถุใต้พื้นดินแบบ 2 ระบบ
  เราได้จัดการสาธิตการใช้งานเครื่องตรวจค้นวัตถุใต้พื้นดินแบบ 2 ระบบ โดยผู้เชี่ยวชา...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • อบรมการใช้งานเครื่อง Trimble C5 กรมทางหลวงชนบท
  เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2562

  อ่านต่อ
 • โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลทาง GIS – ESRI Collector for ArcGIS v18.1.0
  โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลทาง GIS ใหม่ (สำหรับ iOS) ได้เปิดเป็นสาธารณะเมื่อช่วงกลาง...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More