ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • Atelier SWAROVSKI
  Atelier Swarovski Eyewear now available in THAILAND "HOLLYWOOD INTERNATIONA...

  อ่านต่อ
 • OVVO EYEWEAR
  Contempo Collection is inspired by clean lines, minimalism and advanced des...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 42
  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่...

  อ่านต่อ
 • Medmont Meeting
  We are warm welcome to Mr. Jason Anderson who are the Area Business Manager of M...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • การประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิคกรมการแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 15
  ทางแผนกเครื่องมีวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนและนำเสนอสินค้าในงานประชุม "การปร...

  อ่านต่อ
 • การประชุมสามัญประจำปี 2561 สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมนำเสนอแสดงส...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • LK CMM Training Course (Camio and CMM Manager)
  เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ที่่ผ่านมา, ทางทีม Application ของ LK Metrology (UK...

  อ่านต่อ
 • MRS sensor technology
  MRS Sensor เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดทะเบียนที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถวัดด้วยความถู...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
  เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนสุขานารี
  เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • ข่าวแนวทางในการซ่อมบำรุงสะพาน
  ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด ได้เชิญบริษัท Waagner biro จากประเทศอ...

  อ่านต่อ
 • ส่งมอบชุดป้องกันสารเคมีระดับA แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัดได้ส่งมอบและอ...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • อบรมการใช้งานโซนาร์แบบลากจูง
  เราได้จัดอบรมการใช้งานโซนาร์แบบลากจูงแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอุปกรณ...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยาน
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยานแก่ผู้ใช้งาน...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
  ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More