ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • OVVO
  SURGICAL STEEL & TITANIUMOVVO's Surgical Steel & Titanium Collectio...

  อ่านต่อ
 • งานสุดสัปดาห์
  พบกับ Moleskine Eyewear ในงาน "สุดสัปดาห์ On Campus" ที่ยกขบวนไปปลุกค...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • กิจกรรมฝึกอบรมสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผนกเครื่องมือแพทย์ บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ...

  อ่านต่อ
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 42
  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
  ในวันที่ 8-11 มกราคม 2562 บริษัท Hollywood International จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัม...

  อ่านต่อ
 • Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018
  เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2561 แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัท Hollywood Intern...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • Training CyberOptics, 3D AOI
  เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไ...

  อ่านต่อ
 • New Demonstration Room
  บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยกระดับอีกขั้นของการให้บริการด้วยการเปิด...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • BIM Innovation Conference 2019
  เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยแผนกเค...

  อ่านต่อ
 • ระบบตรวจวัดและส่งข้อมูลการเคลื่อนตัวอัตโนมัติ
  การส่งมอบและติดตั้งระบบ ระบบตรวจวัดและส่งข้อมูลการเคลื่อนตัวอัตโนมัติ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • อบรมการใช้งานระบบสื่อสารชนิดไร้สาย
  เราได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขอระบบสื่อสารชนิดไร้สาย CT-DECT เพื่อใช้ลูกค้าข...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยาน
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยานแก่ผู้ใช้งาน...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • แผนกได้เข้าร่วมงาน BIM Innovation Conference 2019 ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท
  วันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงาน BIM I...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานเครื่อง Trimble C5 กรมทางหลวงชนบท
  เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2562

  อ่านต่อ
 • เครื่องสแกนสามมิติ
 • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
  BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More