ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • OVVO EYEWEAR
  Contempo Collection is inspired by clean lines, minimalism and advanced des...

  อ่านต่อ
 • MOLESKINE EYEWEAR
  About MoleskineThe Moleskine brand was born of legendarynotebooks: the portable ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • โครงการเบาหวานเบาใจ ค่ายเอกาทศรถ
  บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความยินดีในการช่วยเหลือเครื่องมือในการ...

  อ่านต่อ
 • MediBlu and Medicsono Meeting
  We are warm welcome to Ms. Gabriela Acevedo who are the International Sales of M...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • การจัดอบรมวิชาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ครั้งที่ 3 (3rd iSMART 2018)
  วันที่ 17-19 กันยายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงสินค้า...

  อ่านต่อ
 • การประชุมสามัญสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทยประจำปี 2561
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ร่วมสนับสนุนงานประชุมสามัญสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเล...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • 2018 Exclusive Industrial Seminar by HTT
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยแผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม ร่วมกับ Nik...

  อ่านต่อ
 • Nikon Service Training (Wafer Loader)
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งวิศวกรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • SCG เลือกใช้ TBC Aerial Photogrammetry สำหรับการประมวลผล Drone
  SCG ได้เลือกใช้ Trimble Business Center Aerial Photogrammetry สำหรับประมวผลข้อมู...

  อ่านต่อ
 • บริการตรวจเชคหน้างาน
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำแนล แผนกเครื่องมือสำรวจ ได้มีบริการตรวจวัดสอบ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่า...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่า...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • ส่งมอบชุดป้องกันสารเคมีระดับA แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัดได้ส่งมอบและอ...

  อ่านต่อ
 • การติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว(Bailey bridge)ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต6 จังหวัดขอนแก่น
  สะพานเหล็กชั่วคราว (Bailey bridge) โดย ศูนย์ ปภ. เขต ๖ ขอนแก่น ดำเนินก...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • อบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยาน
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณภายในอากาศยานแก่ผู้ใช้งาน...

  อ่านต่อ
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิวดิน
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิว...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
  ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More