ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • Moleskine Eyewear
  Spotted Khun Guitar Patinya with Moleskine Eyewear. ​คุณกีต้าร์ ปฏิญญา เจ้าของแบ...

  อ่านต่อ
 • OVVO
  OVVO World most durable & flexible eyewearแบรนด์แว่นตาคุณภาพระดับโลกจากอเมริ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • กิจกรรมฝึกอบรมสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผนกเครื่องมือแพทย์ บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ...

  อ่านต่อ
 • การประชุมวิชาการครั้งที่ 42
  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • The 12th Pacific Society for Reproductive Medicine (PSRM)
  ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 บริษัท Hollywood International จำกัด ได้เข้าร่วมงานส...

  อ่านต่อ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการย้ายฝากตัวอ่อนในโค
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนงานอบรมเชิงปฏิการด้านเทคโนโลยีการผลิตและการย...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • Training CyberOptics, 3D AOI
  เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไ...

  อ่านต่อ
 • New Demonstration Room
  บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยกระดับอีกขั้นของการให้บริการด้วยการเปิด...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • เขื่อนขุนด่านปราการชล
  ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอิเตอร์เนชันแนลจำกัด ได้ทำการส่งมอบระบบ Trimble Monitoring Sys...

  อ่านต่อ
 • Maptek I-Site XR3
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการส่งมอบและอบรมการใช้งานเครื่องเลเซ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • เปิดกล่องนวัตกรรมสาธิตปทุมวัน 2562
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุน Promethean Interacti...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่าย...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • งานแสดงเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย
  เราได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย (Defense & Security ...

  อ่านต่อ
 • ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิวดิน
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิว...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • งาน Trimble Express 2019
  เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ทางแผนก Survey และแผนก Mapping & GIS ร่ว...

  อ่านต่อ
 • Trimble Catalyst Service ปล่อยอัพเดทใหม่
  ทาง Trimble ได้ปล่อยอัพเดทใหม่ล่าสุด Trimble Catalyst Service App เวอร์ชั่น V.1....

  อ่านต่อ
 • เครื่องสแกนสามมิติ
 • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
  BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More