ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • OVVO EYEWEAR
  กรอบแว่นตาชั้น...

  อ่านต่อ
 • แว่นตา OVVO
  - นำเข้าจากประ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • Remidio Meeting
  บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความยินดีต้อนรับ Mr.Adeeb Ulla Baig จา...

  อ่านต่อ
 • อบรมการคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็น
  บรษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติในการจัดแสดงสินค้าเครื่องมือ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • อบรมการใช้เครื่องมือ ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัยเภสัชฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาตร์ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิจัยเภสัชฯ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา...

  อ่านต่อ
 • 40 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมสนับสนุน และออกบูธงานประชุมเนื่องในวาระครบรอ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • Nikon Service Training (Wafer Loader)
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งวิศวกรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการ...

  อ่านต่อ
 • CyberOptics Training Couse
  เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • บริการตรวจเชคหน้างาน
  บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำแนล แผนกเครื่องมือสำรวจ ได้มีบริการตรวจวัดสอบ...

  อ่านต่อ
 • กรมเจ้าท่า
  เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดส่งเครื...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • WUNCA 37th
  เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้า...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • บรรยายสาธิตระบบเฝ้าตรวจระยะไกลผ่านเซ็นเซอร์
  บริษัทฯ ได้จัดการสาธิตการใช้งานระบบเฝ้าตรวจระยะไกลผ่านเซ็นเซอร์ ยี่ห้อ ควอทรอน ใ...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ
  เราได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบอากาศยานไร้คนขับโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจา...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
  ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More