ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • Belenciaga
  รวมภาพแว่น Balenciaga ของเหล่าดารา เซเลบทั้งหลาย ...

  อ่านต่อ
 • สาระน่ารู้เรื่องดวงตา
  ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • Innovation Through Practices
  บริษัทฮอลลีูวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้...

  อ่านต่อ
 • งานทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ทางฮอลลีวู้ดฯ ได้มีโอกาสอันดีในการเข้าร่วมงานประจำปีของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทย...

  อ่านต่อ
 • แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • งานประชุมวิชาการงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล
  ทางแผนกเครื่องมีวิทยาศษสตร์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการฯงานวันคล้ายวันส...

  อ่านต่อ
 • สัมมนา Ti2 inverted Microscope
  ทางแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัมมนา Overview and new Nikon's Eclip...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • CyberOptics Training Couse
  เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22-28 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเ...

  อ่านต่อ
 • ห้องทดสอบ และ ห้องแสดงสินค้า ภายใต้แบรนด์ FUTURE-TECH
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • กรมเจ้าท่า
  เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดส่งเครื...

  อ่านต่อ
 • Tunnel Monitoring


  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ...

  อ่านต่อ
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • การส่งมอบสะพานฉุกเฉิน (Waagner) ให้กับสำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
  ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกั...

  อ่านต่อ
 • การส่งมอบและอบรมสาธิตสะพานฉุกเฉิน (Waagner)
  ในวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด ได้...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • บรรยายสาธิตระบบบันทึกภาพแบบซ่อนพราง
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด ได้ทำการบรรยายสาธิตระบบบันทึกภาพแบบซ่อนพราง ยี่ห้อ Covide...

  อ่านต่อ
 • สาธิตเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิวดิน
  บริษัทฯ ได้จัดการสาธิตการใช้งานเครื่องตรวจค้นโลหะใต้ผิวดิน ยี่ห้อ Minelab ให้กับ...

  อ่านต่อ
 • แผนกแผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • ส่งมอบเครื่องบินทำแผนที่ทางอากาศแบบไร้คนขับ (UAV) ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทางแผนกสำรวจและแผนที่ภูมิสารสนเทศ ได้ทำการส่งมอบสินค้...

  อ่านต่อ
 • อบรมพร้อมทดสอบเครื่อง Trimble R8sLT GNSS
  เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ทางแผนกสำรวจและแผนที่ภูมิสารสนเทศ ได้ทำการส่งมอบสิ...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More