ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • OVVO
  SYNCHRONICITY By OVVO“การรวมตัวกันอย่างลงตัวไร้ที่ติ”SYNCHRONICITY ค...

  อ่านต่อ
 • Moleskine Eyewear
  Moleskine แบรนด์เครื่องเขียนชั้นนำพร้อมแล้วในรูปแบบของกรอบแว่นตา ด้วยดีไซน์ที่เร...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
 • แผนกเครื่องมือแพทย์ร่วมออกบูธ นำเสนอสินค้าในงานประชุมวิชาการ “การบริหารคลินิกแว่นตาโดยจักษุแพทย์อย่างคุ้มค่า”
  เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แผนกเครื่องมือแพทย์ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเต...

  อ่านต่อ
 • ออกหน่วยตรวจตา ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล มีการสนั...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • Nikon Ti2 Inverted microscope and Ni Upright microscope Hands-on training
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเทรนนิ่งกล้องจ...

  อ่านต่อ
 • Oxford Optronix receives MHRA waiver and begins volume manufacture of Oxygen Monitors for CPAP
  Oxford Optronix received an emergency waiver from the UK Medicines and Healthcar...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • โปรโมทสินค้า : NEXIV
  โปรโมทสินค้า : NEXIV ของแผนก IND ขอแนะนำ : เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน (X,Y,...

  อ่านต่อ
 • โปรโมทสินค้า : 3D Automated Optical Inspection (3D AOI) ของแผนก IND
  โปรโมทสินค้า : 3D Automated Optical Inspection (3D AOI) ขอแนะนำ 3D Automat...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำการส่ง...

  อ่านต่อ
 • Trimble Access 2020 Android
  For surveyors looking to use a smart-phone style mobile device to collect data i...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • การส่งบทเรียน ActivInspire จากระยะไกล / การปิดโรงเรียน - วิธีที่เราสามารถช่วยได้
  โรงเรียนหลายล้านแห่งทั่วโลกได้ปิดประตูของพวกเขา - เรารู้ว่าสิ่งนี้กำลังสร้างแรงก...

  อ่านต่อ
 • วิธีการที่ได้รับการรับรองสำหรับฆ่าเชื้อบนจอ ActivPanel Touch
  ประกาศ: วิธีการที่ได้รับการรับรองสำหรับฆ่าเชื้อบนจอ ActivPanel Touch นอกเหนือจ...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท อีแซท เรดาร์ ซิสเต็ม จำกัด ได...

  อ่านต่อ
 • งานแสดงเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย
  เราได้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย (Defense & Security ...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • ส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งานชุดกล้องสำรวจประมวลผลรวม กรมทางหลวงชนบท
  เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ทางแผนกเครื่องมือสำรวจและแผนกแผนที่ภู...

  อ่านต่อ
 • ส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งาน Trimble R8s+TDC100 และ Trimble TDC150 การประปานครหลวง
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางแผนกแผนที่ภูมิสารสนเทศและเครื่องมือสำรวจได้ส่งม...

  อ่านต่อ
 • เครื่องสแกนสามมิติ
 • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
  BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More