ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

แว่นตา
 • Moleskine
  Get a life with "Moleskine" รุ่น MO1115 แว่นพลาสติกน้ำหนักเบา สวมใส่สบ...

  อ่านต่อ
 • OVVO
  Ovvo : Thin CollectionThin Collection ถูกออกแบบขึ้นมาบนพื้นฐานของความเป็น Minima...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือแพทย์ / จักษุแพทย์
  เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักญภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมบรรยาย ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส...

  อ่านต่อ
 • Nikon Ti2 Inverted microscope and Ni Upright microscope Hands-on training
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเทรนนิ่งกล้องจ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือ SYLVAC-SCAN Series
  โปรโมทสินค้า : SYLVAC ของแผนก IND ขอแนะนำ เครื่องมือ SYLVAC-SCAN Series ถูกออกแ...

  อ่านต่อ
 • IN-HOUSE TRAINING iNEXIV VMA
  IN-HOUSE TRAINING iNEXIV VMA ข้อความบรรยาย : ขอแนะนำ : ทางบริษัท ฮอลลีวู้ด อิ...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือสำรวจ
 • Trimble S7 สำหรับอุโมงค์มาบตาพุด
  เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำการจัดส...

  อ่านต่อ
 • Trimble TX8 มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิศวกรรมศาตร์ ได้เลือกใช้ Trimble TX8 Laser Scanner สำหรั...

  อ่านต่อ
 • เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
 • ติดตั้ง จอ LED ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ...

  อ่านต่อ
 • อัพเดทซอฟต์แวร์ ActivPanel Touch ณ โรงเรียนนานาชาติรักบี้
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่...

  อ่านต่อ
 • โกลบอล อินส์เทค
 • ส่งมอบชุดป้องกันสารเคมี Level B ให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  ส่งมอบชุดป้องกันสารเคมี Level B ให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน...

  อ่านต่อ
 • งานส่งมอบสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้(Waagner)ให้กับสำนักงานทางหลวงชนบทที่13(ฉะเชิงเทรา)
  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563 ทางบริษัท โกลบอล อินส์เ...

  อ่านต่อ
 • บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด
 • ฝึกอบรมการใช้งานระบบเฝ้าตรวจระยะไกลแบบพกพา
  บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าตรวจระยะไกลแบบพกพา ยี่ห้อควอทรอน แก่ผู...

  อ่านต่อ
 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563
  บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด และพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท อีแซท เรดาร์ ซิสเต็ม จำกัด ได...

  อ่านต่อ
 • แผนที่และภูมิสารสนเทศ
 • การปรับปรุง OS ให้กับ Android 6 บนเครื่อง Trimble TDC100 และ TDC150
  ลูกค้าที่มีเครื่อง Trimble TDC100 หรือ TDC150 สามารถอัพเกรด OS ของ Android 6 บ...

  อ่านต่อ
 • แอพพลิเคชั่น Trimble Mobile Manager สามารถใช้งานบนระบบ iOS ได้แล้ววันนี้
  แอพพลิเคชั่น Trimble Mobile Manager พร้อมแล้วให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดและติด...

  อ่านต่อ
 • เครื่องสแกนสามมิติ
 • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
  BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่...

  อ่านต่อ
 • ข่าวฮอลลีวู้ด
 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหาม...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรั...

  อ่านต่อ
 • Social Activities
 • ถวายหนังสือและเงินทุนเพื่อการกุศล
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ...

  More
 • เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเ...

  More