ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

กิจกรรมฝึกอบรมสินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผนกเครื่องมือแพทย์ บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดการอบรมและสาธิตสินค้า ตลอดจนแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ที่มีความทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ และพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญของบุคลากรให้สูงยิ่งขึ้น