ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้ ActivPanel Premium และวิธีการส่งสัญญาณภาพแล...

    More
  • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนสุขานารี
    เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนสุขานารีจัดอบรมการใช้ ActivPanel Touch ร่วมกับโปรแกรม ActivInspire Clas...

    More

หน้า :  1