ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้ ActivPanel Premium และวิธีการส่งสัญญาณภาพและข้...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Premium ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดอบรมการใช้ ActivPanel Premium และโปรแกรม ActivInspi...

  More
 • Worlddidac 2018
  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระดับแนวหน้ากับบทบาทสำคัญด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 และที่งาน Worlddidac Asia แห่งนี้ มีนักศึกษาอาชีวศึกษามากกว่า 400 คน ได้เข้าร่วมฝึกทักษะและแข่งขันกันอย่างจร...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivBoard Touch ณ Apple tree international kindergarten
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และApple tree international kindergarten จัดอบรมการใช้ ActivBoard Touch ควบคู่กับโปรแ...

  More

หน้า :  1