ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านนวลนรดิศ ก้าวสู่ 129 ปี
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ในบรรยากาศของงานจะมีตั้งแต่นักเรียนเข้ามาลองเล่นเกมหมวดการศึก...

  More
 • ศรีอยุธยา เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ 2562
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ ในบรรยากาศของงานจะมีตั้งแต่นักเรียนเข้ามาลองเล่นเ...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมการใช้ ActivPanel Touch ร่วมกับโปรแกรม ActivInspire Cl...

  More

หน้า :  1