ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • เปิดกล่องนวัตกรรมสาธิตปทุมวัน 2562
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุน Promethean Interactive Display ผลิตภัณฑ์ประเทศอังกฤษ ในงาน “เปิดกล่องนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตม...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนวิสุทธรังษี จัดอบรมการใช้ ActivPanel Touch ควบคู่กับโปรแกรม ActivInspire ที...

  More
 • งานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 ซึ่งจ...

  More
 • ดรุณาวิชาการ 2562
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้ร่วมงานดรุณาวิชาการ ภายใต้คอนเซ็ป “ดรุณาวิชาการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต&rdquo...

  More
 • Edtech: At the Head of the Class
  According to the recent U.S. State of Technology report, classroom technology is a top priority for students to compete in a tech-driven world.As school districts increasingly leverage education techn...

  More

หน้า :  1