ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดอบรมวิธีการใช้ ActivPanel Touch ทำงานร่วมกั...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivBoard Touch ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จัดอบรมการใช้ ActivBoard Touch ควบคู่กับโปรแกรม ActivInspire เ...

  More
 • Connecting to the world of tomorrow
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทเชียงรายเทคโนคอม มาร่วมงานสัมมนา "Connecting to the world of tomorrow" ได้นำจอ Interactive Display แบนด์ Promet...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกลจัดอบรมวิธีการใช้ ActivPanel Touch ทำงานร่วมกับโปรแ...

  More
 • อบรมการใช้งาน ActivPanel Touch ณ SkyRocket
  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา และสถาบันสอนภาษาอังกฤษSkyRocket จัดอบรมการใช้ ActivPanel Touch ควบคู่กับโปรแกรม Activ...

  More

หน้า :  1  2  ถัดไป