ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • Maptek I-Site XR3
    บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการส่งมอบและอบรมการใช้งานเครื่องเลเซอร์สแกนสำหรับงานเหมือง Maptek I-Site XR3 และซอฟต์แวร์ PointStudio ให้แก่ เหมืองแม่เมาะ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ...

    More

หน้า :  1