ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • Nikon Service Training (Wafer Loader)
    บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งวิศวกรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องโหลดและตรวจสอบชิ้นงานเวเฟอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Nikon ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8-10 ...

    More

หน้า :  1