ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • โปรโมทสินค้า : NEXIV
  โปรโมทสินค้า : NEXIV ของแผนก IND ขอแนะนำ : เครื่องมือวัดขนาดแบบ 3 แกน (X,Y,Z) ระบบ Non-contact ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ ควบคุมและประมวลผลการวัดโดยคอมพิวเตอร์ ปรับระดับขั้นในการ Zoom ได้ถึง 5 ระดับ (...

  More
 • โปรโมทสินค้า : 3D Automated Optical Inspection (3D AOI) ของแผนก IND
  โปรโมทสินค้า : 3D Automated Optical Inspection (3D AOI) ขอแนะนำ 3D Automated Optical Inspection (3D AOI) จากแบรนด์ CyberOptics ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วย MRS Sensor สามารถขจัดแสงสะท้อนที่เกิดจากส่ว...

  More
 • Line Official Account
  แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรมมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากลูกค้าทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์, ชิ...

  More

หน้า :  1