ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • เครื่องมือ SYLVAC-SCAN Series
  โปรโมทสินค้า : SYLVAC ของแผนก IND ขอแนะนำ เครื่องมือ SYLVAC-SCAN Series ถูกออกแบบมาสำหรับวัดชิ้นงานที่มีรูปแบบเป็นทรงกระบอกโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.2-145 มิลลิเมตรและมีความยาวสูงสุดของชิ้นงานส...

  More
 • IN-HOUSE TRAINING iNEXIV VMA
  IN-HOUSE TRAINING iNEXIV VMA ข้อความบรรยาย : ขอแนะนำ : ทางบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการจัดอบรมให้แก่ลูกค้าในวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ในหัวข้อ Nikon iNexiv VMA โดยผู้ฝึกอบรมเป...

  More
 • Nikon iNEXIV VMA Series
  โปรโมทสินค้า : Nikon iNEXIV VMA Series ของแผนก IND ข้อความบรรยาย : ขอแนะนำ Nikon iNEXIV VMA Series เครื่องมือวัด 3 มิติแบบอัตโนมัติที่รวมความสามารถในการวัดแบบ Non-contact และ Contact (Touch Probe) เ...

  More

หน้า :  1