ข่าวสาร & กิจกรรม
2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • Nikon Ti2 Inverted microscope and Ni Upright microscope Hands-on training
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเทรนนิ่งกล้องจุลทรรศน์ Nikon รุ่น Eclipse Ti2 และรุ่น Eclipse Ni2 รวมถึงโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ NIS-element ให้แก่ฝ่ายขาย โดยเน้นความเข้าใ...

    More

หน้า :  1