ข่าวสาร & กิจกรรม
2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • Innovation Through Practices
    บริษัทฮอลลีูวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าเครื่องนึ่งและกล้องผ่าตัดในงานผ่าตัดศัลยกรรมผิวหนังในงาน Innovation Through Practices ของ ร.พ แม่ฟ้าหลวง ณ โรงแรมโกลเด้...

    More
  • งานทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    ทางฮอลลีวู้ดฯ ได้มีโอกาสอันดีในการเข้าร่วมงานประจำปีของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้จากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก หวังใ...

    More

หน้า :  1