ข่าวสาร & กิจกรรม
2562
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIM
    BIM Innovation Conference 2019: Build Beyond BIMบริษัท Trimble ขอเชิญคุณเข้าร่วมงาน BIM Innovation Conference 2019 เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากทุกวันนี้3D-models (Building Info...

    More

หน้า :  1