ข่าวสาร & กิจกรรม
2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

  • ออกบูธงาน Space Innovation จัดโดย GISTDA ประจำปี 2562
    เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางแผนกเครื่องมือสำรวจและแผนกแผนที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) ได้ร่วมออกบูธงานนิทรรศการและแสดงสินค้า Thailand Space Week 2019 จัดโดย GISTDA ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจัดแ...

    More

หน้า :  1