ข่าวสารฮอลลีวู้ด
2560  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554
ม.ค.  • ก.พ.  • มี.ค.  • เม.ย.  • พ.ค.  • มิ.ย.  • ก.ค.  • ส.ค.  • ก.ย.  • ต.ค.  • พ.ย.  • ธ.ค.

 • ทำบุญ ณ วัดราชบพิธ
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทูลเกล้าถวายฉลองพระเนตรแด่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560...

  อ่านต่อ
 • สปอร์ต เดย์ งานกีฬาบริษัท
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม "Sports Day" สำหรับพนักงานและครอบครัว ณ ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560การจัดกิจกรรมงานกีฬาภายในองค์กรเพื่อสนับ...

  อ่านต่อ
 • มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงาน
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดพิธี 'มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560' ให้กับบุตรธิดาพนักงานที่เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค...

  อ่านต่อ
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560...

  อ่านต่อ
 • ฉลองครบรอบ 50 ปี
  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฉลองครบรอบ 50 ปี ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน กันยายน 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 48 ปีที่ 6 ประจำเดือนกันยายน2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนสิงหาคม 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 47 ปีที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนกรกฎาคม 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 46 ปีที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ค...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน มิถุนายน 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 45 ปีที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร คว...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน พฤษภาคม 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 44 ปีที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ...

  อ่านต่อ
 • บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล การแสดงคอนเสิร์ต ทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่9
  นายอนิรุทธิ์ ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมบริจาคเงิน 450,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศล การแสดง คอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา...

  อ่านต่อ
 • งานมอบทุนการศึกษา บุตรธิดาพนักงานประจำปี 2558
  ทางบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงาน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ...

  อ่านต่อ
 • บริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับโล่ห์จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 คุณอนิรุทธิ์ ตันติวงษากิจ เป็นตัวแทนบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับโล่ห์ประกาศ เกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในฐานะ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน เมษายน 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 43 ปีที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่ น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริห...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนมีนาคม 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 42 ปีที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ความเคลื่อ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 41 ปีที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ความเค...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน มกราคม 2558
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 40 ปีที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2558 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ความเคลื่อ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน ธันวาคม 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 39 ปีที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ความเคลื่...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน ตุลาคม 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 37 ปีที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ความเคลื่อน...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน กันยายน 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 36 ปีที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราว ที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดดีอันมีประโยชน์จากผู้บริหาร ควา...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน สิงหาคม 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 35 ปีที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดดี ๆ จากผู้บริหาร ความเคลื่อนไหวภายใ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน กรกฎาคม 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 34 ปีที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดดี ๆ จากผู้บริหาร ความเคลื่อนไหวภายใ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน มิถุนายน 2557
  สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 33 ปีที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ในวารสาร ฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดดี ๆ จากผู้บริหาร ความเคลื่อนไหวภา...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือน พฤษภาคม 2557
  สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 32 ปีที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอ ข้อแนะนำและข้อคิดดี ๆ เรื่องทีมคุณภาพ จากผู้บริหาร คว...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนเมษายน 2557
  สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับสู่วารสารฉบับที่ 31 ปีที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2557 ซึ่งตรงกับวันปีใหม่ไทย ในวารสารฉบับนี้เรายังคงมีเรื่องราวดีๆ มาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดดีๆ จากผู้บริหาร ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ฉบับที่30 ปีที่ 5 ในเดือนแห่งความรักอันหอมหวานนี้ เรายังคงมีเรื่องราวดีดีอีกมากมายมานำเสนอแก่ผู้อ่านชาวฮอลลีวู้...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนมกราคม 2557
  สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ วารสารประจำเดือนมกราคม 2557 ฉบับนี้ นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ในเดือนแห่งการเริ่มต้นของปี 2557 นี้ เรายังคงมีสิ่งดีๆและจะดียิ่งขึ้นมานำเสนอแก่เพื่อนๆชาวฮอลลีวู้ดฯ ขอให้ตลอด...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนตุลาคม 2556
  สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ ในวารสารปีที่4 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนตุลาคม 2556 ฉบับนี้ เรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้อ่านกันอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมขอ...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนกันยายน 2556
  วารสารปีที่4 ฉบับที่ 26 ประจำเดือนกันยายน 2556 ฉบับนี้ เรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้อ่านกันอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของแผนกต่างๆ สำนวนภาษาต่างประเทศที่น่...

  อ่านต่อ
 • งานกีฬาสี 31 สิงหาคม 2556
  เมื่อวันที่เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดฯได้จัดงานกีฬาสีครั้งที่ 11 ขึ้น ณ โรงยิม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการจัดงานกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงเพื่อให้พนักงานชาวฮอลลีวู้ดฯเห็น...

  อ่านต่อ
 • วารสารประจำเดือน สิงหา่คม 2556
  กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวารสารปีที่4 ฉบับที่ 25ประจำเดือนสิงหาคม 2556 วารสารฉบับนี้ เรายังคงมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้อ่านกันอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของแผนกต่างๆ พร้อมทั้...

  อ่านต่อ
 • วารสารเดือนกรกฎาคม 2556
  กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวารสารปีที่4 ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 วารสารฉบับนี้ เรายังคงมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้อ่านกันอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของแผนกต่างๆ เก...

  อ่านต่อ
 • วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2556
  วารสารปีที่4 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 มีเนื้อหาและสาระมานำเสนอท่านผู้อ่านกันอีกเช่นเคย โดยเริ่มจาก มุมมองความคิดดีๆจากผู้บริหาร “จงคิดแบบผู้ชนะ” ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม...

  อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556
  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2556 ในวันที...

  อ่านต่อ
 • งานกีฬาสีครั้งที่ 11
  เมื่อวันที่เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฮอลลีวู้ดฯได้จัดงานกีฬาสีครั้งที่ 11 ขึ้น ณ สนามจันทร์ยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ โดยการจัดงานกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงเพื่อให้พนักงานชาวฮอลล...

  อ่านต่อ
 • วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2555
  สารสัมพันธ์ปี ที่3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม 2555 ฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น Leader's Vision ได้กล่าวถึงทฤษฎี DISC เพื่อใช้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ...

  อ่านต่อ
 • ฉลองครบรอบ 45ปี HTT
  15/5/55 เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ (ประธานกลุ่มบริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และเป็นวันครบรอบ 45 ปี HTT ในช่วงเช้าท่านประธานและ CEO (คุณเจริญพร โอภากวินกูล)...

  อ่านต่อ
 • วารสารประจำเดือนมีนาคม 2555
  สารสัมพันธ์ปี ที่3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมีนาคม 2555 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ชาว HTT ทุกท่าน และ supplierจาก Nikon และ Trimble เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ฉลองครบรอบ 45ปี ในปี 2555 นี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ริมท...

  อ่านต่อ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 45 ปี ฮอลลีวู้ดฯ
  เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2555 ที่ผ่าน พนักงานฮอลลีวู้ดฯ (HTT) ทุกท่านร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปีของบริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่โรงแรม ฮอลลิเดย์ อินน์ ชะอำ จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ...

  อ่านต่อ
 • ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับ บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 200,000.00บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างร้ายแรง...

  อ่านต่อ
 • วารสารประจำเดือนธันวาคม 2554
  สารสัมพันธ์ปีที่3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2554 มีเกร็ดความรู้จากผู้บริหารอีกท่าน(คุณสุนิดา เลาหภิชาติชัย) ที่น่าสนใจ ได้กล่าวถึงเรื่อง "หน้าที่-น่าทำ"และยังมีเนื้อหากิจกรรมที่น่าสนใจข...

  อ่านต่อ
 • วิธีกันน้ำเข้าบ้านและวิธีกันน้ำมุดทางท่อระบายน้ำ
  เรามีวิธีกันน้ำเข้าบ้านและวิธีกันน้ำมุดทางท่อระบายน้ำมาแนะนำให้เพื่อนๆ ตามเอกสารแนบ...

  อ่านต่อ
 • กีฬาสีครอบครัว
  ผ่านพ้นไปด้วยดีกับกีฬาสีประจำปี 2554 (Hollywood Family Sport Day) ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ สนามจันทยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากพ...

  อ่านต่อ
 • ฮอลลีวู้ดสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2554
  สวัสดีคะ ชาว HTT ทุกท่าน พบกันในวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2554 กันอีกครั้งนะคะเรามีเนื้อหาสาระมากมายเช่นเคย อาทิเช่นNew Product: Shuttle Pix P-400RActivity: Hollywood Family Sp...

  อ่านต่อ

หน้า :  1  2  3  4  5 ... 9  Next