ติดต่อเรา

บริษัท ดีเฟ้นเทค จำกัด

ที่อยู่ : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์  : (02) 653-8255 , (02) 653-8556 (30 คู่สาย)
โทรสาร  : (02) 653-8568
ฝ่ายขาย  : ต่อ 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 893
ฝ่ายผลิตภัณฑ์   : ต่อ 890, 891 , 892
เว็บไซต์  : www.hollywood.co.th
อีเมล์  : defentec@hollywood.co.th


Map

คลิกเพื่อดูภาพขยาย