ติดต่อเรา

เครื่องมืออุตสาหกรรม

ที่อยู่  : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์  : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์  : 0-22525499
ฝ่ายขาย  : ต่อ 721 - 728
ฝ่ายการตลาด  : ต่อ 730
ฝ่ายช่าง  :  ต่อ 731 - 732
ฝ่ายสินค้า  : ต่อ 710 - 713
เว็บไซต์  : www.hollywood.co.th
อีเมล์  : inds@hollywood.co.thMap

คลิกเพื่อดูภาพขยาย