ติดต่อเรา

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ที่อยู่     501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์    +66 (2) 653-8255, +66 (2) 653-8556 (30 สาย)
แฟกซ์     +66 (2) 653-7865
ฝ่ายขาย    ต่อ 739, 742, 744, 756
ฝ่ายช่าง    ต่อ 740, 745, 746, 753
ฝ่ายสินค้า ต่อ 754
เว็บไซต์     www.hollywood.co.th
อีเมล์     sid@hollywood.co.th


Map

คลิกเพื่อดูภาพขยาย