ติดต่อเรา

เครื่องมือแพทย์/จักษุแพทย์

ที่อยู่
  : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์  : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์  : 0-22539713
ฝ่ายขาย ต่อ 310,313,314,315
ฝ่ายช่าง ต่อ 311,312
ฝ่ายสินค้า ต่อ 316
เว็บไซต์  : www.hollywood.co.th
อีเมล์ :  med@hollywood.co.th

Map

คลิกเพื่อดูภาพขยาย