ติดต่อเรา

แผนกแผนที่และภูมิสารสนเทศ

ที่อยู่  : 501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์  : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์  : 0-22526556
ฝ่ายขาย  : ต่อ 831, 832 , 833, 834, 835
ฝ่ายช่าง  : ต่อ 830 , 850
ฝ่ายสินค้า : ต่อ 820, 821
เว็บไซต์  : www.hollywood.co.th
อีเมล์  : sv@hollywood.co.th

Map

คลิกเพื่อดูภาพขยาย