• ยินดีต้อนรับสู่แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อนิคอน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

  โดย ในปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่กล้องระดับที่ใช้ในการเรียนการสอน ไปจนถึงกล้องสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเช่น กล้องคอนโฟคอลเป็นต้น

  และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผสมเทียมตัวอ่อน ชุดอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเป็นต้น

  ปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำได้แก่

  Nikon Microscope : Education Microscope, Confocal Microscope, Super-resolution Microscope, Digital camera for microscope

  Narishige : Micromanipulator System

  Hamilton Throne : Laser Assisted Hatching and Embryo Biopsy System

  MMI : Laser Microdissection System 

  LUCIA : Image Analysis Software

  Sutter : Micromanipultor System, Micropipette Fabrication

  Oko-lab : Incubator System for Microscope

  Andor : EMCCD camera, Spinning Disk Confocal

  Chroma : High Quality Optical Filter

  Astec : Embryo Observation System 

  Herz : Vibration Isolation System 

  Varolab : Lab Tables, Incubators and Accessories for IVF

  EBERS Medical Technology SL : Equipment for Cell and Tissue Culture

  Huron Digital Pathology: Digital Whole Slide Imaging  

  ViewsIQ : Digital Pathology Slide Scanner

  3D Biomatrix : Three-dimensional Cell Culture

  BioSpherix : Cytocentric Cell Incubation & Processing System

  Oxford Optronix : Mammalian cell counter

  MILAB : Molecular Imaging System

  NODUS : Animal Behavior Observation System

   

  -->