สมัครงาน

ตำแหน่ง :  วิศวกรฝ่ายช่างเทคนิค
จำนวน : 3 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

  • เพศชาย  อายุ 21-30 ปี
  • วุฒิฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • มีใจรักงานบริการ  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
 
 
สวัสดิการ  :   - มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก                        
                  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                        
                  - ประกันอุบัติเหตุ  
                  - ประกันสังคม
                       
ตำแหน่ง :  พนักงานขายประจำร้านแว่นตา
จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : - บาท
บริษัท : Hollywood International Ltd.
รายละเอียด :

  • เพศหญิง
  • วุฒิฯ ปวช./ปวส. สาขาการตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี  รักงานขายหน้า :  ย้อนกลับ  1  2