ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย

จำนวน : 4  อัตรา เงินเดือน : 0.00  บาท
บริษัท : ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด :    

 - เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

 - วุฒิฯ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคนิคการแพทย์  ชีววิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - บุคลิกดี  มีความมุ่งมั่นในงานขายและรักงานบริการ

 - มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

สวัสดิการ : - มีเงินเดือนประจำ, Commission และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก

               - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

               - ประกันอุบัติเหตุ  

               - ประกันสังคม

               - มีค่าคอมมิชชั่นการันตี ในช่วงทดลองงาน

               - รายได้สูง มีโอกาสก้าวหน้า สามารถพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคต

 


 


ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์ : 0-26539542
เว็บไซต์ : www.hollywood.co.th
อีเมล : hr@hollywood.co.th