ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย

จำนวน : 2  อัตรา เงินเดือน : 0.00  บาท
บริษัท : ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด :    
  • เพศชาย / หญิง   อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิฯ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
  • บุคลิกดี  มีความมุ่งมั่นในงานขายและรักงานบริการ
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง  สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 
 
 
สวัสดิการ :   - มีเงินเดือนประจำ, Commission และ Incentive, ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด, ค่าที่พัก      
                 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                 - ประกันอุบัติเหตุ  
                 - ประกันสังคม                      
                 - มีค่าคอมมิชชั่นการันตี ในช่วงทดลองงาน
                 - รายได้สูง มีโอกาสก้าวหน้า สามารถพัฒนาเป็นผู้บริหารในอนาคต     

 


ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์ : 0-26539542
เว็บไซต์ : www.hollywood.co.th
อีเมล : hr@hollywood.co.th