ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

จำนวน : 2  อัตรา เงินเดือน : 0.00  บาท
บริษัท : ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
รายละเอียด :    

 - เพศชาย 

 - จบ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 - หากมีประสบการณ์ขับรถจะเป็นประโยชน์ต่องาน  

 

 

สวัสดิการ  :  - มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, เบี้ยขยัน, โอที  

                 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

                 - ประกันอุบัติเหตุ  

                 - ประกันสังคม

 

 

 

 


 


ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
501/4-8 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-26538255 , 0-26538556 (30 สาย)
แฟกซ์ : 0-26539542
เว็บไซต์ : www.hollywood.co.th
อีเมล : hr@hollywood.co.th