เกี่ยวกับเรา

 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 ด้วยเจตนารมย์สรรหาสินค้าและบริการคุณภาพชั้นนำจากทั่วโลก เพื่อเป็นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริโภคทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และครัวเรือนในประเทศไทย

   นิยาม “เชื่อถือได้ [Reliable] , มืออาชีพ [Professional] , ใส่ใจบริการ [Service minded]” ถือเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินงานและเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือวางใจจากลูกค้าหลากหลายวงการอย่างมั่นคงจวบจนทุกวันนี้

   บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องมากว่า 50 ปี โดยความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของพนักงานทั้งสิ้นกว่า 280 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 110 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 51 ท่าน และวิศวกรผู้ชำนาญงาน 55 ท่าน

   “คุณภาพคน คือคุณภาพของงาน” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน / ชำระแล้ว 95 ล้านบาท เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วโลก ประกอบด้วยแผนกต่างๆ และบริษัทในเครือ ซึ่งบริหารงานโดยทีมงานอิสระจากกัน ดังนี้
บริษัทในเครือ