เกี่ยวกับเรา

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรมมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากลูกค้าทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ , อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์, ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528 ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดละเอียด เช่น กล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรม และเครื่องมือวัดขนาดจาก Nikon อุปกรณ์การวัดประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานผลิต งานตรวจสอบ งานวิจัย งานควบคุมคุณภาพ (QC) และงานทดสอบต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค้า

 ในปี 2556 แผนกเครื่องมืออุตสาหกรรมได้ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ มอก. 17025-2548 หรือ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 สำหรับโพรไฟล์โปรเจคเตอร์และกล้องจุลทรรศน์สำหรับการวัด

iso17025_102


ปัจจุบันทางแผนกได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำหลากหลายยี่ห้อ ได้แก่

 •    NIKON: กล้องจุลทรรศน์ 3 มิติ, กล้องจุลทรรศน์เอนกประสงค์, กล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรม,
                 กล้องจุลทรรศน์อุตสาหกรรมชนิดหัวกลับ, กล้องดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์, ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ภาพ,
                 โพรไฟล์โปรเจคเตอร์, กล้องจุลทรรศน์สำหรับการวัด, ชุดประมวลผลข้อมูล, โปรแกรมประมวลผลข้อมูล,
                 เครื่องวัดขนาด 3 มิติ iNEXIV
  , อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

                
  NIKON METROLOGY: เครื่องวัดขนาด 3 แกน, เลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับเครื่องวัดขนาด 3 แกน,

                 แขนวัดขนาด 3 แกน, เลเซอร์สแกนเนอร์แบบมือจับ, Camio Software, Focus Point Cloud Software,
                 เครื่องวัดขนาด
  3 แกนแบบอ็อพติค
  , เครื่องวัดชิ้นงานขนาดใหญ่,เครื่องเอกซ์เรย์, กล้องจุลทรรศ์นแบบมือถือ

 •     FUTURE-TECH: เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องเตรียมชิ้นงาน
 •      SCHOLLY: กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบภายใน
 •     STOCKER & YALE: อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
 •      PHOTONIC: อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
 •   ISSEI: เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องเตรียมชิ้นงาน, อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
 • image010_136  KOSAKA: เครื่องวัดรูปร่างผิวชิ้นงานระดับนาโน, เครื่องวัดความเรียบผิวชิ้นงาน,
                  เครื่องวัดรูปทรงของชิ้นงาน
  , เครื่องวัดความเรียบและรูปทรงของชิ้นงาน, เครื่องวัดความกลมของชิ้นงาน
 •   ATTONIC: เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องวัดแรงบิด
 •     PEACOCK: Dial Gauges, Thickness Gauges, Digital Gauges, Digital Counters, Contact Point
 •    JFE ADVANTECH: เครื่องวัดความหนาของวัสดุด้วยระบบอุลตราโซนิค, เครื่องวัดความแข็งระบบอุลตราโซนิค,
                 เครื่องวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 

 •    EISEN: Pin Gauges
 • image022_112  TECLOCK: Durometer

 • image030_94    PEAK: Scale Lupes
 •      OJIYAS: Precision Plug & Ring Gauge and Special Gauges
 •       OTSUKA: Magnifying Lamp
เรามีความมั่นใจในความพร้อมและมุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อจัดหาเครื่องมือที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ท่าน รวมถึงการอบรม การติดตั้ง การปรับแต่ง สอบเทียบ และซ่อมบำรุง เพื่อความพึงพอใจสูงสุด