เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์

แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อนิคอน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

โดย ในปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่กล้องระดับที่ใช้ในการเรียนการสอน ไปจนถึงกล้องสำหรับงานวิจัยขั้นสูงเช่น กล้องคอนโฟคอลเป็นต้น

และ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผสมเทียมตัวอ่อน ชุดอุปกรณ์เลเซอร์สำหรับตัดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเป็นต้น

ปัจจุบันทางแผนกเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำได้แก่

Nikon Microscope : Education Microscope, Confocal Microscope, Super-resolution Microscope, Digital camera for microscope

Narishige : Micromanipulator System

Hamilton Throne : Laser Assisted Hatching and Embryo Biopsy System

MMI : Laser Microdissection System 

LUCIA : Image Analysis Software

Sutter : Micromanipultor System, Micropipette Fabrication

Oko-lab : Incubator System for Microscope

Andor : EMCCD camera, Spinning Disk Confocal

Chroma : High Quality Optical Filter

Astec : Embryo Observation System 

Herz : Vibration Isolation System 

Varolab : Lab Tables, Incubators and Accessories for IVF

EBERS Medical Technology SL : Equipment for Cell and Tissue Culture

Huron Digital Pathology: Digital Whole Slide Imaging  

ViewsIQ : Digital Pathology Slide Scanner

3D Biomatrix : Three-dimensional Cell Culture

BioSpherix : Cytocentric Cell Incubation & Processing System

Oxford Optronix : Mammalian cell counter

MILAB : Molecular Imaging System

NODUS : Animal Behavior Observation System