เกี่ยวกับเรา

แผนกเครื่องสแกนแบบสามมิติ

แผนกเครื่องสแกนสามมิติ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกเครื่องมือสำรวจ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำรวจและเครื่องสแกนสามมิติยี่ห้อ Trimble  มุ่งเน้นการทำตลาดจัดจำหน่าย การให้บริการเกี่ยวกับเครื่องสแกนแบบสามมิติ โปรแกรมประมวลผลและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสองความต้องการของตลาดเครื่องมือสำรวจในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบวิธีการที่ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองรับงานด้านสถาปัตยกรรมม งานด้านวิศวกรรมสำรวจ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องการข้อมูลในรูปแบบ Point Cloud หรือนำข้อมูลไปต่อยอดในการสำรวจออกแบบด้วย Software ต่างๆ

โดยทางแผนกมีทีมงานซึ่งประกอบด้วยฝ่ายขายที่มีประสบการณ์เพื่อบริการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความชำนาญในสินค้าทั้งด้านการใช้งานและเทคนิคการทำงาน รวมไปถึงวิศวกรบริการที่มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงและปรับแต่งอุปกรณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมด้วยศูนย์บริการซ่อมที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตราฐานจากต่างประเทศ