เกี่ยวกับเรา

แผนกเครื่องมือเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  เป็นแผนกใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อ มีนาคม 2554 ดำเนินการจัดจำหน่ายเครื่องหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS ชนิดพกพา (handheld) โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อป้อนสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โปรแกรมประมวลผลและจัดทำข้อมูลป้อนสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานสนามซึ่งมีความทนทานสูง โดยบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Trimble Mapping & GIS Product